Pierwsze logowanie na platformę

 Pierwsze logowanie na platformę

Logowanie się na platformę e-learningową wymaga znajomości nazwy użytkownika oraz hasłaNazwa użytkownika o statucie studenta tworzona jest na podstawie przydzielonego mu numeru NIU oraz pierwszej litery kierunku studiów, i tak:

  • dla studentów kierunku kosmetologia nazwa użytkownika, zgodnie z tą zasadą będzie miała postać np.: 21486k
  • dla studentów kierunku dietetyka nazwa użytkownika ma postać np.: 21486d
  • dla studentów studiów magisterskich nazwa użytkownika ma postać np.: 21486m
  • dla studentów studiów podyplomowych nazwa użytkownika ma postać np.: 21486pd

Dla potrzeb pierwszego logowania każdy student otrzymuje hasło: changeme, które wymusza jednocześnie na użytkowniku platformy ustalenia własnego hasła. Przyjęto zasadę, że hasło powinno zwierać minimum 8 znaków, w tym: duże i małe litery, cyfry oraz przynajmniej jeden znak nie alfanumeryczny.

Last modified: wtorek, 23 października 2018, 11:18